Mobilne kućice, Starigrad Paklenica

Uvjeti rezervacije

Upute za rezervacije

Sve što trebate znati o rezervacijama

Rezervacije mobilnih kućica možete obaviti putem našeg sustava rezervacija, e-mailom ili telefonski.

Pravo gosta na promjene i otkaz

  • Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, SMS ili pošta). Datum primitka pismene obavijesti o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
  • Puni iznos akontacije, vraćamo za sve otkazane rezervacije 30 ili više dana do dogovorenog dana dolaska gosta, a zadržavamo cijeli iznos akontacije za otkazivanja unutar 30 dana do početka rezervacije i u slučaju nedolaska gosta.
  • Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj mobilnoj kućici, ali i na sve druge bitne promjene.